Aktuality

Aktuality

semináře Rozvoj logiky a předmatematických dovedností v mateřské škole

probíhají pod garancí VISK v následujícím období v těchto místech:
14-O7-P61   Příbram
14-O7-R61  Rakovník
14-O7-M61  Mělník
14-O7-A61   PrahaKroužky pro děti Malá věda a Matematika hrou aktuálně probíhají v MŠ Vrané nad Vltavou.

Co jsme zatím stihli?

Věda - jednotlivé lekce jsou různě zaměřené, nenavazují na sebe

 1. Vzduch a létající hračky

 2. Mosty

 3. Rozklad a skládání barev

 4. Pohyb živočichů

 5. Sopečná činnost

 6. Práce s chemickým nádobím, výroba srážkoměru

 7. Magnetismus

 8. Zkameněliny

 9. Povrchové napětí a filtrace vody

 10. Statická elektřina

 11. Voda - plavání a potápění

 12. Hmat a brailovo písmo


V matematice jednotlivé typy úloh a prostředí na sebe navazují, různě se prolínají a stupňuje se jejich náročnost, takže jen stručný výčet aktivit:

rytmizace, skákavé počítání ("přidej" a "uber" - počty do 10), rozklad a skládání čísel (váhy, sčítací trojúhelníky, sousedi, kostky - s využitím číslic, bodů, prvků a jejich vzájemnou kombinací), krychlové stavby, dřívka, dělená krabice, plošné skládání, krokovací pásy, histogram, sluchové hry, hry Duha, Farmář, sudoku, AutobusKurzy pro děti začnou v září 2018. Přihlašování na kurzy je možné od července 2018.