Nabídka seminářů 

Vzdělávání dospělých v rámci DVPP

semináře jsou určeny pro pedagogy mateřských škol a přípravných tříd, asistenty pedagoga, vedoucí školních družin a klubů, ředitele MŠ, studenty pedagogických škol 


Rozvoj logiky a předmatematických dovedností v mateřské škole (matematická pregramotnost)

Malá věda - pokusy a objevy (polytechnická výchova v MŠ)


semináře probíhající pod garancí  Vzdělávacího institutu Středočeského kraje - VISK

rozsah 8 hodin, je možné ho hradit ze Šablon

termíny seminářů v Aktualitách   (https://www.vzdelavaciseminare.cz/aktuality/)  a informace o náplni seminářů na webových stránkách VISKu  (https://visk.cz/seminare/typy/2-vzdelavani-pedagogu)Semináře akreditované MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT - 7162/2018-1-263, rozsah 5 hodin - nelze hradit ze Šablon

Individualizace ve vzdělávání v běžné praxi mateřské školy

náplň semináře

teoretická část: co znamená "individualizace" v prostředí mateřské školy (individuální rozvoj, východisko v některých alternativních školách, Gardnerova teorie inteligence, diagnostika a pokrok dítěte), organizace činností (formy práce), jak na individualizaci v běžné třídě mateřské školy (využití prvků činnostního učení, badatelského zkoumání, montessori pedagogiky, Hejného matematiky, činnosti polytechnické výchovy, systém Začít spolu), plánování práce (různé způsoby tvorby týdenních (třídních) vzdělávacích plánů - programů), popis konkrétního TVP, jak zařídit, aby práce v centrech "fungovala"

praktická část: tvorba plánů (dle Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence, sestavování konkrétních TVP, plánování činností na různá témata probíraná v mateřské škole), diskuze

Rozvoj logiky a předmatematických dovedností u předškolních dětí  

náplň semináře

"matematika" v prostředí mateřské školy, praktický seminář zaměřený na představení a vyzkoušení konkrétních aktivit, činností, her, které je možné realizovat v běžné mateřské škole (stanovování počtu, srovnávání, rozvoj rytmu, plošné skládání, dělená krabice, logické řady, navlékání, hráškové stavby, krychlové stavby, třídění, geodeska a korková deska, počty prvků a číselné řady, hry s kostkou, sčítací trojúhelníky, sousedi, krokovací pásky, obrazce z geometrických tvarů, dřívka, skládání a stříhání papíru, bludiště, sudoku, pracovní listy a další), a dále návrhy aktivit pro konkrétní témata