O mně

O mně

Ing. Blanka Nováková

VŠCHT          technologie ochrany prostředí, postgraduálně učitelství chemie

SPgŠ              předškolní a mimoškolní pedagogika, speciální pedagogika

PedF UK        školní metodik prevence, MŠMT - 25730/2008-25-563

NIDV              studium pro ředitele škol, MŠMT - 1881/2014-1-128

kurz Montessori pedagogiky, MŠMT - 16404/2010-25-456

metoda Hejného v předmatematické výchově, MŠMT - 10569/2014-1-268

diagnostika dítěte předškolního věku, MŠMT - 41825/2015-1-930

stimulační program Maxík, MŠMT - 798/2017-1-161